ERP
CRM
Obchod
(CRM)
Řešení Odvětví
Marketing
(CRM)
Řešení Odvětví
Finance
(ERP)
Řešení Odvětví
Podnikové
procesy
(ERP)
Řešení Odvětví
Zákaznický
servis
(CRM)
Řešení Odvětví
Projektové
řízení
(CRM)
Řešení Odvětví
Servis v
terénu
(CRM)
Řešení Odvětví

Pečujte o své zákazníky, předvídejte jejich potřeby a udržte si jejich přízeň. S řešením WEBCOM automotive dostáváte do rukou velmi silný nástroj pro řízení celého vašeho prodejního a poprodejního procesu včetně sledování výkonnosti.

Chcete si přečíst o naší zkušenosti v tomto oboru více? Podívejte se na příběh automotive.

Chcete zjistit, jaké by bylo to pravé řešení pro vás?

Řešení automotive jsme dodávali například do společnosti BMW.

Řešení pro oblast chemické výroby je vedle standardních funkcí plně nastaveno na specifické procesy chemické výroby, zejména v oblasti řízení kvality výrobních šarží. S řešením je tak chemická výroba procesně plně pokryta.

Chcete si přečíst o naší zkušenosti v tomto oboru více? Podívejte se na příběh chemické výroby.

Chcete zjistit, jaké by bylo to pravé řešení pro vás?

Řešení pro chemickou výrobu jsme dodávali například do společností Spolchemie a Bochemie.

Podnikání v oblasti Developementu, Real Estate a Property managementu je jednodušší s naším řešením, ať už jde o správu nemovitostí, výstavbu residenčních projektů, vlastní správu a pronájem majetku nebo výpočty nájemních vztahů.

Chcete si přečíst o naší zkušenosti v tomto oboru více? Podívejte se na příběh developerů.

Chcete zjistit, jaké by bylo to pravé řešení pro vás?

Řešení development jsme dodávali například do společnosti CPI Property Group.

Malé a střední distribuční společnosti, které podnikají v oblasti utilit (elektřina, voda, plyn, teplo apod.) potřebují základní informační systémy doplnit o speciální moduly týkající se specifického provozu v utilitách. Právě to je zahrnuto v řešení WEBCOM pro distribuční společnosti.

Chcete si přečíst o naší zkušenosti v tomto oboru více? Podívejte se na příběh distribučních společností.

Chcete zjistit, jaké by bylo to pravé řešení pro vás?

Řešení distribuce jsme dodávali například do Vodárenské akciové společnosti.

Specializované řešení pro společnosti podnikající v pojišťovnictví, bankovnictví či oblasti správy financí. Na základě zkušeností jsme vylepšili řadu funkčních vlastností systému, které jsou pro tento typ společností nezbytné. Důraz je zde kladen na osvojení nástrojů pro manažerskou analýzu informací.

Chcete si přečíst o naší zkušenosti v tomto oboru více? Podívejte se na příběh finančních skupin.

Chcete zjistit, jaké by bylo to pravé řešení pro vás?

Řešení pro obchodní společnosti vám pomůže efektivně řídit oblast finančních a obchodních toků, optimalizovat skladové zásoby a zjednodušit cenotvorbu, abyste byli schopni pružně reagovat na potřeby trhu. Systém je přizpůsobený potřebám tohoto oboru, implementaci upravujeme podle velikosti a obchodního zaměření společnosti.

Chcete si přečíst o naší zkušenosti v tomto oboru více? Podívejte se na příběh obchodních společností.

Chcete zjistit, jaké by bylo to pravé řešení pro vás?

Řešení retail jsme dodávali například do společnosti 4Home, Fordist Group či Intertech Plus.

Snadná správa a optimalizace procesů pro efektivní fungování samosprávného celku či zdravotní pojišťovny. Kvalitní výstupy, analýzy pro správná manažerská rozhodnutí. To je řešení přizpůsobené pro efektivní řízení samosprávných celků (město, kraj apod.) a specifické prostředí veřejného zdravotního pojištění ČR. Řešení, které umožňuje snadnou správu, optimalizaci procesů a manažerské výstupy nutné pro bezchybné řízení úřadu či zdravotní pojišťovny.

Chcete si přečíst o naší zkušenosti v tomto oboru více? Podívejte se na příběh samosprávy a zdravotních pojišťoven.

Chcete zjistit, jaké by bylo to pravé řešení pro vás?

Dodržování předpisů, transparentnost a snadný provoz v různých lokalitách a zemích díky standardizaci procesů. Vhodné mezinárodní řešení díky jazykovým mutacím. Samozřejmostí je možnost zajištění a aktualizace platné legislativy dané země. Efektivní výroba a plánování. Díky zkušenostem s celou řadou projektů ve strojírenské oblasti jsme systém přizpůsobili jak pro zakázkovou výrobu, tak pro sériovou výrobu.

Chcete si přečíst o naší zkušenosti v tomto oboru více? Podívejte se na příběh strojírenství.

Chcete zjistit, jaké by bylo to pravé řešení pro vás?

Řešení strojírenství jsme dodávali například do společnosti CZ LOKO.

Řešení pro zefektivnění procesů prodeje, distribuce i měření v oblasti utilit (elektřina, voda, plyn, teplo) s maximální flexibilitou pro časté legislativní i tržní změny, včetně integrace na OTE, tradingové systémy, interní i externí tisková řešení. Řešení utility mohou využít firmy, které mají 10 tisíc až 20 milionů odběrných míst.

Chcete si přečíst o naší zkušenosti v tomto oboru více? Podívejte se na příběh utilit.

Chcete zjistit, jaké by bylo to pravé řešení pro vás?

Řešení je úspěšně používáno řadou významných utilitních společností po celé Evropě.

Zvládnutí konsolidace financí, dodržení mezinárodních účetních standardů, vedení společnosti v různých měnách, legislativách a další náročné požadavky velkých a mezinárodních společností splňuje řešení s metodikou Microsoft SURE STEP a přidanou hodnotou vlastních řešení společnosti WEBCOM.

Chcete si přečíst o naší zkušenosti v tomto oboru více? Podívejte se na příběh velkých a mezinárodních projektů.

Chcete zjistit, jaké by bylo to pravé řešení pro vás?

Řešení pro velké a mezinárodní projekty jsme dodávali například do společnosti BMW a CPI Property Group.

Jádrem řešení pro zdravotnictví je HealthCare Controlling, specializovaný modul zahrnující řízení financí, správu majetku, nákup a prodej materiálu, výkaznictví, rozpočty a controlling, podporu manažerského rozhodování. Vše je nastavené pro hladký chod systému.

Chcete si přečíst o naší zkušenosti v tomto oboru více? Podívejte se na příběh zdravotnictví.

Chcete zjistit, jaké by bylo to pravé řešení pro vás?

Řešení zdravotnictví jsme dodávali například do společnosti Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

 • Obchod (CRM)

  Obchod (CRM)

  Růst prodeje, správné cíle, rychlejší výhry.
  Nástroje pro rychlé, přehledné a efektivní plánování obchodu přinášející zvýšení výkonu prodejního týmu a růst zisku. Zaměřeno na včasné zachycení a vedení obchodních příležitostí, 360° řízení vztahů se zákazníky, tvorbu kvalifikovaných nabídek, sledování a vyhodnocování objemu prodeje a výkonu obchodníků.

  Aplikace Sales pro oblast obchodu napomáhá navýšení a zrychlení prodeje výrobků a služeb. Díky inteligentnímu řešení můžete své zákazníky lépe poznat, předvídat jejich potřeby a aktivně budovat obchodní vztahy vedoucí ke zvyšování klientské spokojenosti a loajality. Vestavěná digitální inteligence a automatizace obchodních procesů kontroluje náklady a napomáhá růstu příjmů z prodeje. Automatizované aplikace a práce s daty umožňuje soustředit se na priority v obchodních příležitostech a kontaktech. Maximalizuje se tak výkon celého prodejního týmu. Obchody uzavíráte rychleji díky efektivní spolupráci a využití kontextu informací ze systému pro řízení obchodu. Prediktivní analytické nástroje, automatizované procesy a propojení aplikace s Office 365 pomáhá sledovat komunikaci se zákazníkem od prvního kontaktu až po uzavření smlouvy a zákaznickou péči. 360° pohled na zákazníka zajistí dokonalé zvládnutí celého obchodního procesu. Díky využití umělé inteligence již není nutné manuálně zadávat všechna data do systému. Aplikace automaticky získává a analyzuje informace z propojených zařízení, včetně kancelářských nástrojů a poskytuje ucelený přehled a připomínky pro efektivní řízení obchodních vztahů. Automatizovaná asistence osobního prodeje zajišťuje vyšší produktivitu. S využitím aplikace OneNote pracuje obchodní tým společně. Spolupracuje a sdílí znalosti a zkušenosti, záznamy o schůzkách, událostech a další prodejní dokumenty. Pomáhá určit a soustředit se na stěžejní obchodní případy a kontakty. Poskytuje porozumění struktuře, procesům a činnostem firmy, aktuální informace o její situaci. Obchodníci tak vždy vědí, jak a kdy se zákazníkům věnovat. Dokonalé propojení informací a spolupráce podporuje zdravou soutěživost obchodního týmu. Jednoduché a přehledné zobrazení umožňuje snadné sledování výsledků a nastavení správných cílů.

 • Projektové řízení (CRM)

  Projektové řízení (CRM)

  Porozumění zákazníkovi, profesionální přístup, optimalizace procesů.
  Nástroje pro plánování, vytváření, vedení a vykazování projektů. Zaměřeno na pochopení zákaznických potřeb, informovanost a profesionalizaci projektového týmu, optimalizaci růstu a posílení pozice spolehlivého dodavatele vedoucí k vyšší klientské loajalitě.

  Project Service Automation je tím pravým řešením pro každého, kdo hledá silné nástroje pro efektivní vedení projektů. Aplikace Dynamics 365 Project Service pomáhá řídit alokaci lidí pracujících na projektech, řeší vykazování času na jednotlivých činnostech, jejich fakturaci zákazníkům a to i pro externí pracovníky. Využívání nástrojů pro projektové řízení umožňuje firmám vytvářet hodnotné dlouhodobé vztahy se zákazníky, získat jejich důvěru a spokojenost, posiluje výkonnost týmu díky komplexnímu přehledu o vztazích se zákazníkem. Jedná se o inovativní řešení pro posílení firemní agility, udržení konkurenceschopnosti a růst podnikání. Automatizovaný prodej umožní vašemu týmu lépe porozumět zákazníkovi a jejich sociální postřehy tak učiní každou schůzku významnou a produktivní váš tým může spolupracovat díky aplikaci pro sledování a navrhování s využitím 360° pohledu na zákazníka. Snadná spolupráce mezi obchodními a projektovými manažery při vytváření odhadů pro automatizaci profesionálních služeb je tato aplikace propojena s Microsoft Project, silným nástrojem pro plánování, vaše projekty tak budou plánovány od počátečních odhadů až do finální podoby. Sjednocení přidělování zdrojů a plánování zakázek. Manažeři tak přiřadí ty nejvhodnější konzultanty ke každému projektu na základě jejich dovedností, dostupnosti a zájmu. Tato optimalizace probíhá na základě propojení s oblastmi prodeje, zákaznického servisu a servisu v terénu. Poskytuje vašemu týmu přístup k výkonným a snadno ovladatelným mobilním aplikacím pro iOS, Android a Windows. S nimi lze vybírat projekty, získávat dovednosti, řídit plány, harmonogram a náklady, to vše ve spolupráci s Office 365 kdykoliv a kdekoliv. Přináší vyšší produktivitu. Podává podrobné informace o pracovnících, jejich přiřazení k zákazníkům, schvalování práce a aktualizace stavu projektu jsou přehledně zobrazeny v počítači, webovém prohlížeči i v mobilních aplikacích. V kombinaci s Microsoft Flow lze všechny úkoly automatizovat tak, aby vše probíhalo hladce, kdykoliv a kdekoliv. Sledování času a práce na projektech je tak jednodušší. Kontrola, posouzení a schvalování nákladů a práce přehledně na jednom místě. Manažeři mohou vytvářet, schvalovat a rozesílat faktury prostřednictvím e-mailu i webu. Aplikace Project Service pracuje s vašimi finančními systémy, vše zůstává kompatibilní a jednoduché.

 • Podnikové procesy (ERP)

  Podnikové procesy (ERP)

  Správná rozhodnutí, pozitivní proměna podnikání, růst vlastním tempem.
  Nástroje pro efektivní řízení provozu, zrychlení a zkvalitnění výrobních procesů a rychlý růst produktivity poskytují inteligentní uživatelské rozhraní, využívají internet věcí, přináší osvědčené obchodní strategie pro správná rozhodnutí. Podnikání kdykoliv a kdekoliv.

  Kompletní ERP moduly Dynamics 365 pro provozní řízení pomáhají firmám rozvíjet jejich činnosti rychlým tempem. Výroba – díky chytrému využití tohoto řešení s oblastmi distribuce, zákaznického servisu, obchodu i marketingu lze inovovat produkty a rozvíjet procesy pro naplnění zvyšujících se očekávání. Kontinuita ERP systému pro provoz pomáhá zjednodušit řízení výroby, urychlit vývoj produktu, pružně nabízet alternativy dodání. Maloobchod – všechny informace o produktu i o zákazníkovi jsou k prodejcům k dispozici tak, aby mohli poskytnout okamžité a personalizované služby, ať již je to při osobním prodeji nebo při virtuální či telefonické komunikaci. V oblasti maloobchodního prodeje Dynamics 365 přináší efektivní obchodování, rychlejší prodej zboží a pozitivní zkušenosti zákazníků. Finance – Dynamics 365 poskytuje bezprostřední zobrazení všech důležitých čísel a dat díky analytickým nástrojům. Přehledné reporty přinášejí relevantní informace potřebné pro strategické řízení firmy a sledování klíčových oddělení. IT – Dynamics 365 umožňuje získat informace v reálném čase na téměř jakémkoliv zařízení a to kdykoliv. Dynamics 365 běží v cloudu, takže se snadno integruje s různými i staršími systémy po celém světě. To přináší firmám schopnost rychlé transformace, hospodárné pokrytí IT potřeb a možnost růst vlastním tempem.

 • Marketing (CRM)

  Marketing (CRM)

  Správné cílení, zaujetí, profesionální kampaně, snadné měření a vyhodnocení.
  Nástroje pro efektivní oslovení a zaujetí zákazníka, vytváření povědomí o značce, snadné vedení kampaní a přehledné měření a vyhodnocování.

  Oblíbená aplikace Adobe Marketing Cloud poskytuje komplexní marketingové aktivity pro oslovení a získání zákazníků a posílení jejich povědomí o značce, službách a produktech. Přináší sjednocenou a správnou zákaznickou profilaci jako základ pro integrovanou, vícekanálovou marketingovou komunikaci. Zaměřeno na člověka, nikoliv na masy. Umožňuje vytvářet kampaně, které jsou osobní, kontextové a obsahově bohaté s cílem maximalizace loajality a celkové hodnoty zákazníků. Umožňuje koordinaci kampaní napříč všemi kanály a plošné měření návratnosti investic.

 • Finance (ERP)

  Finance (ERP)

  Účetnictví snadno a přehledně.
  Nástroje pro ekonomické řízení poskytují přehledně na jednom místě vše kolem finančního hospodaření firmy. Účetnictví, fakturace, výkazy a další dokumenty snadno a rychle.

  Představuje přehled o celé firmě na jednom místě. Dynamics 365 for Financials představuje řešení pro jednoduché řízení obchodu a financí pro všechny malé a středně velké organizace. Pokrývá procesy objednávek, prodeje, fakturace a reportingu. Propojuje podnikání tak, že dokáže konsolidovat více systémů do jediného, úzce spolupracuje s Office 365 a šetří tak čas zaměstnanců. Umožňuje činit lepší rozhodnutí díky přehledným analýzám a reportingu pro správné vyhodnocování dat. Běží v cloudu, což znamená, že řešení rychle pořídíte a okamžitě využíváte, změna systémů finančního řízení pak již není překážkou.

 • Servis v terénu (CRM)

  Servis v terénu (CRM)

  Rychlost, profesionalita, zákaznická spokojenost.
  Nástroje pro rychlé a profesionální řízení servisních služeb v terénu – instalace, opravy, údržby. Kvalitní servis díky integrované komunikaci se zákazníkem, posílení práce dispečerů a maximální informovanosti a vybavenosti pracovníků v terénu.

  Field service je tím pravým řešením pro vás, pokud podnikáte v oblasti poskytování servisních služeb zákazníkům v terénu. Field Service je silný nástroj pro firmy provádějící pravidelné servisy, jednorázové instalace a opravy a pro organizace poskytující další pravidelné či jednorázové služby – např. úklidové služby, pečovatelské služby, služby osobních poradců. Kvalitní servis, vyšší produktivita, spokojenost a loajalita zákazníků posílí vaši firmu na cestě k úspěchu.

 • Zákaznický servis (CRM)

  Zákaznický servis (CRM)

  Kvalitní péče o zákazníka, individuální přístup, profesionální služby.
  Nástroje zajišťující maximální zákaznickou spokojenost a loajalitu díky propojení samoobslužných portálů, přímých služeb i asistovaných služeb.

  Zaměřeno na získání věrnosti zákazníků na celý život. Aplikace Customer Service umožňuje poskytovat prvotřídní služby vedoucí k loajalitě a retenci zákazníků. Zvyšuje celkový dojem a zákaznickou spokojenost přes podporu samoobslužných portálů, přímých služeb (peer-to-peer) a asistovaných služeb. Jednotná platforma umožňuje poskytovat služby zákazníkům kdykoliv a prostřednictvím jakéhokoliv kanálu. Pracovníci mají informace vždy k dispozici, a proto je mohou zákazníkovi poskytnout aktuálně dle jeho potřeb, přání a očekávání. Díky samoobslužnému portálu v kombinaci s online komunitní komunikací a znalostní databází mohou zákazníci sami vyhledat a získat informace, které požadují. V případě potřeby pak mohou snadno přejít k asistované podpoře. Pracovníci mohou zvládnout interakci služeb z počítače nebo mobilního zařízení. Na rozdíl od jiných help-desk software, Customer service poskytuje jednotný přístup ke všem informacím. Snadno a rychle tak umožní poskytnout personalizované služby. Poskytuje prostor pro rychlé otázky a odpovědi napříč kanály. Pravidelně hodnotí a udržuje aktuální a relevantní odezvy. Umožnuje také hloubkové analýzy pro měření vlivu odpovědí. Vestavěná digitální inteligence – znamená predikci a proaktivitu v poskytování služeb zákazníkům pomocí analytických nástrojů. Přináší interaktivní přehledy a vizualizace dat a umožňuje tak identifikovat trendy a předvídat příležitosti. Možnost automatické identifikace volajícího a přesměrování hovoru na ty správné pracovníky a sledování plnění servisních smluv v reálném čase za celý tým zákaznické péče.

Dynamics 365. Žijte svou budoucnost hned.

Na několik kliků vám spočítáme, kolik může stát proměna nebo vylepšení k důmyslnému řešení pro vaši firmu.

86 % CEO na světě chce co nejdříve přejít do cloudu
zdroj: PWC CEO Survey

Microsoft Dynamics 365 – užitečné, produktivní

a inteligentní řešení

Cílem Dynamics 365 je propojení všech potřebných podnikových aplikací využívaných pro zákaznickou podporu, obchod a práci v terénu v jeden celek. Synergie těchto oblastí významně zvyšuje produktivitu a urychluje komunikaci mezi zaměstnanci i směrem k zákazníkovi.

Rozdíly mezi ERP a CRM systémy mizí a rozšiřují se o aplikace, které uživatelé dobře znají a denně používají (Outlook, Excel, včetně pokročilé analytiky, reportingu a internetu věcí). Vše funguje ve stabilním a bezpečném prostředí Azure.
Řešení Dynamics 365 výrazně snižuje náklady na integraci informačních systémů. Firmy mají konečně možnost poskládat jednotlivé části přesně do takového celku, jaký právě potřebují. Snáze se tak přizpůsobí potřebám svých zákazníků.

VÝHODY MICROSOFT DYNAMICS 365

Řešení Dynamics 365 pomáhá firmám měnit svět podnikání, usnadnit práci a získat náskok před konkurencí. Využívání sofistikovaného řešení Dynamics 365 v cloudu formou Software as a Service přináší následující benefity:

Možnost pracovat i na cestách nebo z domova – Data jsou dostupná kdekoliv a z jakéhokoliv mobilního zařízení, i v lokalitách bez dostupnosti internetu.

Rychlé a jednoduché pořízení – Všechny aplikace potřebné pro podnikání lze pořídit rychle jednoduše online. Již nikdy žádné složité procesy implementace.

Snadná přizpůsobitelnost řešení – Díky provázanosti s mnoha aplikacemi a možnostem vytváření vlastních aplikací prostřednictvím platformy Azure můžete svůj software jednoduše rozšiřovat a rozvíjet kdykoliv potřebujete.

Integrace s dalšími systémy i aplikacemi třetích stran – Dynamics 365 umožňuje integraci s konkurenčními řešeními a snadný přechod do světa Microsoft. Lze tak navázat například Office 365, SharePoint, mobilní zařízení, aplikace třetích stran a další.

Úspora nákladů na pořízení a provoz – Díky využívání řešení formou pronájmu – software jako služba (tzv. SaaS – Software as a Service) platíte pouze měsíční poplatek za aktivní uživatele jednotlivých aplikací. Platíte jen za to, co skutečně využíváte. Již nikdy žádné nákladné licencování.

AKTUALITY ZE SVĚTA DYNAMICS 365

Pin It on Pinterest

×