ERP
CRM
Microsoft
Dynamics
365
 • Sales

  Sales

  Věnujte se obchodním vztahům, generujte vyšší zisk (proměňte své obchodní vztahy v úspěšné obchodní případy).

  Aplikace Sales pro oblast obchodu napomáhá navýšení a zrychlení prodeje výrobků a služeb. Díky inteligentnímu řešení můžete své zákazníky lépe poznat, předvídat jejich potřeby a aktivně budovat obchodní vztahy vedoucí ke zvyšování klientské spokojenosti a loajality. Vestavěná digitální inteligence a automatizace obchodních procesů kontroluje náklady a napomáhá růstu příjmů z prodeje. Automatizované aplikace a práce s daty umožňuje soustředit se na priority v obchodních příležitostech a kontaktech. Maximalizuje se tak výkon celého prodejního týmu. Obchody uzavíráte rychleji díky efektivní spolupráci a využití kontextu informací ze systému pro řízení obchodu. Prediktivní analytické nástroje, automatizované procesy a propojení aplikace s Office 365 pomáhá sledovat komunikaci se zákazníkem od prvního kontaktu až po uzavření smlouvy a zákaznickou péči. 360° pohled na zákazníka zajistí dokonalé zvládnutí celého obchodního procesu. Díky využití umělé inteligence již není nutné manuálně zadávat všechna data do systému. Aplikace automaticky získává a analyzuje informace z propojených zařízení, včetně kancelářských nástrojů a poskytuje ucelený přehled a připomínky pro efektivní řízení obchodních vztahů. Automatizovaná asistence osobního prodeje zajišťuje vyšší produktivitu. S využitím aplikace OneNote pracuje obchodní tým společně. Spolupracuje a sdílí znalosti a zkušenosti, záznamy o schůzkách, událostech a další prodejní dokumenty. Pomáhá určit a soustředit se na stěžejní obchodní případy a kontakty. Poskytuje porozumění struktuře, procesům a činnostem firmy, aktuální informace o její situaci. Obchodníci tak vždy vědí, jak a kdy se zákazníkům věnovat. Dokonalé propojení informací a spolupráce podporuje zdravou soutěživost obchodního týmu. Jednoduché a přehledné zobrazení umožňuje snadné sledování výsledků a nastavení správných cílů.

 • Project service

  Project Service Automation

  Vše kolem projektového řízení, vytváření, vedení a vykazování projektů.

  Project Service Automation je tím pravým řešením pro každého, kdo hledá silné nástroje pro efektivní vedení projektů. Aplikace Dynamics 365 Project Service pomáhá řídit alokaci lidí pracujících na projektech, řeší vykazování času na jednotlivých činnostech, jejich fakturaci zákazníkům a to i pro externí pracovníky. Využívání nástrojů pro projektové řízení umožňuje firmám vytvářet hodnotné dlouhodobé vztahy se zákazníky, získat jejich důvěru a spokojenost, posiluje výkonnost týmu díky komplexnímu přehledu o vztazích se zákazníkem. Jedná se o inovativní řešení pro posílení firemní agility, udržení konkurenceschopnosti a růst podnikání. Automatizovaný prodej umožní vašemu týmu lépe porozumět zákazníkovi a jejich sociální postřehy tak učiní každou schůzku významnou a produktivní váš tým může spolupracovat díky aplikaci pro sledování a navrhování s využitím 360° pohledu na zákazníka. Snadná spolupráce mezi obchodními a projektovými manažery při vytváření odhadů pro automatizaci profesionálních služeb je tato aplikace propojena s Microsoft Project, silným nástrojem pro plánování, vaše projekty tak budou plánovány od počátečních odhadů až do finální podoby. Sjednocení přidělování zdrojů a plánování zakázek. Manažeři tak přiřadí ty nejvhodnější konzultanty ke každému projektu na základě jejich dovedností, dostupnosti a zájmu. Tato optimalizace probíhá na základě propojení s oblastmi prodeje, zákaznického servisu a servisu v terénu. Poskytuje vašemu týmu přístup k výkonným a snadno ovladatelným mobilním aplikacím pro iOS, Android a Windows. S nimi lze vybírat projekty, získávat dovednosti, řídit plány, harmonogram a náklady, to vše ve spolupráci s Office 365 kdykoliv a kdekoliv. Přináší vyšší produktivitu. Podává podrobné informace o pracovnících, jejich přiřazení k zákazníkům, schvalování práce a aktualizace stavu projektu jsou přehledně zobrazeny v počítači, webovém prohlížeči i v mobilních aplikacích. V kombinaci s Microsoft Flow lze všechny úkoly automatizovat tak, aby vše probíhalo hladce, kdykoliv a kdekoliv. Sledování času a práce na projektech je tak jednodušší. Kontrola, posouzení a schvalování nákladů a práce přehledně na jednom místě. Manažeři mohou vytvářet, schvalovat a rozesílat faktury prostřednictvím e-mailu i webu. Aplikace Project Service pracuje s vašimi finančními systémy, vše zůstává kompatibilní a jednoduché.

 • Operations

  Operations

  Řízení provozu, výrobních procesů a rychlejší růst produktivity.

  Kompletní ERP moduly Dynamics 365 pro provozní řízení pomáhají firmám rozvíjet jejich činnosti rychlým tempem. Výroba – díky chytrému využití tohoto řešení s oblastmi distribuce, zákaznického servisu, obchodu i marketingu lze inovovat produkty a rozvíjet procesy pro naplnění zvyšujících se očekávání. Kontinuita ERP systému pro provoz pomáhá zjednodušit řízení výroby, urychlit vývoj produktu, pružně nabízet alternativy dodání. Maloobchod – všechny informace o produktu i o zákazníkovi jsou k prodejcům k dispozici tak, aby mohli poskytnout okamžité a personalizované služby, ať již je to při osobním prodeji nebo při virtuální či telefonické komunikaci. V oblasti maloobchodního prodeje Dynamics 365 přináší efektivní obchodování, rychlejší prodej zboží a pozitivní zkušenosti zákazníků. Finance – Dynamics 365 poskytuje bezprostřední zobrazení všech důležitých čísel a dat díky analytickým nástrojům. Přehledné reporty přinášejí relevantní informace potřebné pro strategické řízení firmy a sledování klíčových oddělení. IT – Dynamics 365 umožňuje získat informace v reálném čase na téměř jakémkoliv zařízení a to kdykoliv. Dynamics 365 běží v cloudu, takže se snadno integruje s různými i staršími systémy po celém světě. To přináší firmám schopnost rychlé transformace, hospodárné pokrytí IT potřeb a možnost růst vlastním tempem.

 • Marketing

  Marketing

  Efektivní oslovení a zaujetí zákazníka, vytváření povědomí o značce, službách a produktech, snadné a přehledné vedení a vyhodnocování kampaní

  Oblíbená aplikace Adobe Marketing Cloud poskytuje komplexní marketingové aktivity pro oslovení a získání zákazníků a posílení jejich povědomí o značce, službách a produktech. Přináší sjednocenou a správnou zákaznickou profilaci jako základ pro integrovanou, vícekanálovou marketingovou komunikaci. Zaměřeno na člověka, nikoliv na masy. Umožňuje vytvářet kampaně, které jsou osobní, kontextové a obsahově bohaté s cílem maximalizace loajality a celkové hodnoty zákazníků. Umožňuje koordinaci kampaní napříč všemi kanály a plošné měření návratnosti investic.

 • Finance

  Financials

  Vše kolem finančního hospodaření firmy přehledně na jednom místě.

  Představuje přehled o celé firmě na jednom místě. Dynamics 365 for Financials představuje řešení pro jednoduché řízení obchodu a financí pro všechny malé a středně velké organizace. Pokrývá procesy objednávek, prodeje, fakturace a reportingu. Propojuje podnikání tak, že dokáže konsolidovat více systémů do jediného, úzce spolupracuje s Office 365 a šetří tak čas zaměstnanců. Umožňuje činit lepší rozhodnutí díky přehledným analýzám a reportingu pro správné vyhodnocování dat. Běží v cloudu, což znamená, že řešení rychle pořídíte a okamžitě využíváte, změna systémů finančního řízení pak již není překážkou.

 • Field service

  Field service

  Rychlé a profesionální řízení servisních činností v terénu.

  Field service je tím pravým řešením pro vás, pokud podnikáte v oblasti poskytování servisních služeb zákazníkům v terénu. Field Service je silný nástroj pro firmy provádějící pravidelné servisy, jednorázové instalace a opravy a pro organizace poskytující další pravidelné či jednorázové služby – např. úklidové služby, pečovatelské služby, služby osobních poradců. Kvalitní servis, vyšší produktivita, spokojenost a loajalita zákazníků posílí vaši firmu na cestě k úspěchu.

 • Customer service

  Customer service

  Věrnost zákazníků na celý život díky podpoře samoobslužných portálů, přímých i asistovaných služeb.

  Zaměřeno na získání věrnosti zákazníků na celý život. Aplikace Customer Service umožňuje poskytovat prvotřídní služby vedoucí k loajalitě a retenci zákazníků. Zvyšuje celkový dojem a zákaznickou spokojenost přes podporu samoobslužných portálů, přímých služeb (peer-to-peer) a asistovaných služeb. Jednotná platforma umožňuje poskytovat služby zákazníkům kdykoliv a prostřednictvím jakéhokoliv kanálu. Pracovníci mají informace vždy k dispozici, a proto je mohou zákazníkovi poskytnout aktuálně dle jeho potřeb, přání a očekávání. Díky samoobslužnému portálu v kombinaci s online komunitní komunikací a znalostní databází mohou zákazníci sami vyhledat a získat informace, které požadují. V případě potřeby pak mohou snadno přejít k asistované podpoře. Pracovníci mohou zvládnout interakci služeb z počítače nebo mobilního zařízení. Na rozdíl od jiných help-desk software, Customer service poskytuje jednotný přístup ke všem informacím. Snadno a rychle tak umožní poskytnout personalizované služby. Poskytuje prostor pro rychlé otázky a odpovědi napříč kanály. Pravidelně hodnotí a udržuje aktuální a relevantní odezvy. Umožnuje také hloubkové analýzy pro měření vlivu odpovědí. Vestavěná digitální inteligence – znamená predikci a proaktivitu v poskytování služeb zákazníkům pomocí analytických nástrojů. Přináší interaktivní přehledy a vizualizace dat a umožňuje tak identifikovat trendy a předvídat příležitosti. Možnost automatické identifikace volajícího a přesměrování hovoru na ty správné pracovníky a sledování plnění servisních smluv v reálném čase za celý tým zákaznické péče.

Don´t dream it, do it!

Na několik kliků vám spočítáme, kolik může stát proměna (vylepšení) k důmyslnému řešení pro vaši firmu.

86% CEO na světě chce co nejdříve přejít do cloudu
zdroj: PWC CEO Survey

Microsoft Dynamics 365 – užitečné, produktivní

a inteligentní řešení

Cílem Dynamics 365 je propojení všech potřebných podnikových aplikací využívaných pro zákaznickou podporu, obchod a práci v terénu v jeden celek. Synergie těchto oblastí významně zvyšuje produktivitu a urychluje komunikaci mezi zaměstnanci i směrem k zákazníkovi.

Rozdíly mezi ERP a CRM systémy mizí a rozšiřují se o aplikace, které uživatelé dobře znají a denně používají (Outlook, Excel, včetně pokročilé analytiky, reportingu a internetu věcí). Vše funguje ve stabilním a bezpečném prostředí Azure.
Řešení Dynamics 365 výrazně snižuje náklady na integraci informačních systémů. Firmy mají konečně možnost poskládat jednotlivé části přesně do takového celku, jaký právě potřebují. Snáze se tak přizpůsobí potřebám svých zákazníků

VÝHODY MICROSOFT DYNAMICS 365

Řešení Dynamics 365 pomáhá firmám měnit svět podnikání, usnadnit práci a získat náskok před konkurencí. Využívání sofistikovaného řešení Dynamics 365 v cloudu formou Software as a Service přináší následující benefity:

Možnost pracovat i na cestách nebo z domova – Data jsou dostupná kdekoliv a z jakéhokoliv mobilního zařízení, i v lokalitách bez dostupnosti internetu.

Rychlé a jednoduché pořízení – Všechny aplikace potřebné pro podnikání lze pořídit rychle jednoduše online. Již nikdy žádné složité procesy implementace.

Variabilita řešení a přizpůsobitelnost – Díky provázanosti s mnoha aplikacemi a možnostem vytváření vlastních aplikací prostřednictvím platformy Azure můžete svůj software jednoduše rozšiřovat a rozvíjet kdykoliv potřebujete.

Integrace s dalšími systémy i aplikacemi třetích stran – Dynamics 365 umožňuje integraci s konkurenčními řešeními a snadný přechod do světa Microsoft. Lze tak navázat například Office 365, SharePoint, mobilní zařízení, aplikace třetích stran a další.

Úspora nákladů na pořízení a provoz – Díky využívání řešení formou pronájmu – software jako služba (tzv. SaaS – Software as a Service) platíte pouze měsíční poplatek za aktivní uživatele jednotlivých aplikací. Platíte jen za to, co skutečně využíváte. Již nikdy žádné nákladné licencování.

AKTUALITY ZE SVĚTA DYNAMICS 365

Pin It on Pinterest

×