8 kroků pro úspěšný rozvoj vaší firmy

CRM

WEBCOM představuje vlastní 8 STEPS analýzu, která pomůže vybrat to nejlepší řešení pro oblasti činnosti firem, jako jsou např. prodej, marketing, péči o zákazníky, servis, projektové řízení, výrobu či finance. Přináší tak skutečný růst pro vaše podnikání. Zlepšuje všechny podnikové aktivity, zrychluje a zefektivňuje firemní procesy, přičemž plně využívá digitálních technologií a významně pomáhá s určováním strategií a priorit.

Již od prvního okamžiku se zajímáme o to, jak vaše firma funguje. WEBCOM 8 STEPS pomůže identifikovat rozpor mezi aktuálním stavem organizace a cílovými potřebami jejího managementu. Díky WEBCOM 8 STEPS analýze najdete cestu k naplnění firemní vize a nastavení efektivní strategie pomocí nových technologií. Budete moci zajistit komfortní pracovní prostředí v klíčových oblastech činnosti firmy pro své zaměstnance. Dosáhnete cílů digitální transformace, kterými jsou optimalizace podnikových procesů, snížení nákladů, zvýšení zisků a zlepšování klientské loajality. Centralizujete vaše systémy tak, aby sjednotily všechna data pro přehledné a rychlé analýzy a reporty (360°pohled). Můžete zapojit Internet of Things (IoT – internet věcí) a tak vylepšovat vaše produkty a služby pomocí nejnovějších technologií.

„Jestliže se rozhodnete posunout firmu vpřed a investovat do rozvoje, potřebujete projekt, který přinese pozitivní výsledek. Často se bohužel stane, že projekt stojí spousty času, zdrojů a investic, na optimalizaci procesů to nemá zásadní vliv a ani po zavedení změn jste se nepřiblížili plánovanému zlepšení. Tomu lze předejít. Stačí mít všechny důležité informace od začátku plánování projektu na správném místě a ve správných rukách“, říká Pavel Vaněk, ředitel obchodu a marketingu společnosti WEBCOM, a.s.

8 kroků na cestě k rozvoji vaší firmy

Prvním krokem je získání dat a informací o současném stavu vaší firmy, jejího vnějšího i vnitřního prostředí a také představa o stavu budoucím. Následuje první posouzení, komplexní porozumění firemní struktuře a procesům. Ve třetí fázi volíme strategii projektu. Čtvrtým krokem je propojení získaných informací a výstupů a 360° pohled na firmu. Dále proběhne analýza nákladů a přínosů, odhad pracnosti pro jednotlivé oblasti. V dalších krocích předáváme know-how pro profesionální vedení projektu, finalizujeme a zahajujeme projekt.

Stojíte-li na rozcestí a hledáte to nejlepší řešení, rádi vám pomůžeme. WEBCOM 8 STEPS analýza netrvá déle, než 15 pracovních dní a přinese vaší firmě podstatné informace pro ta správná rozhodnutí. Chcete to s námi vyzkoušet? Kontaktujte nás na 8steps@webcom.cz a podíváme se na vaši firmu společně.

Pin It on Pinterest

×