Datová analýza a reporting v Dynamics 365 Business Central

Business Central, Dynamics 365

“Statistics are like bikinis. What they reveal is suggestive, but what they conceal is vital.”
Aaron Levenstein, Business Professor at Baruch College

Statistiky jsou jako bikiny. Co ukazují, je lákavé. Ale životně důležité je to, co skrývají.
Aaron Levenstein, Business Professor, Baruch College

Microsoft Dynamics 365 Business Central je kompletní firemní systém pro řízení vaší společnosti. A jako takový samozřejmě obsahuje a neustále vytváří často podceňované bohatství – vaše data. V dnešním rozhovoru a navazujících článcích jsme se podívali, jakým způsobem Business Central umožňuje s vašimi daty pracovat. Ukážeme si, jaké analytické sestavy obsahuje přímo předpřipravené řešení a jak jej napojit na externí nástroje, jako je starý dobrý Excel nebo mocný Power BI.

Podívejte se na rozhovor Petry Laštovkové s naším expertem na Business Central Václavem Koláčkem. Shrnutí najdete v článku u videa a důkladnější představení těch nejpraktičtějších funkcí pod odkazy v textu.

Práce s daty přímo v Business Central

Systém Dynamics 365 Business Central (D365BC) obsahuje v základu více než 400 předpřipravených sestav, které nám poskytují možnost náhledu na data v systému přes všechny funkcionality. Výhodou těchto sestav je, že mohou obsahovat aplikační logiku, jejich nevýhodou je pak omezená možnost vlastní úpravy koncovým uživatelem. Sestavy si také můžete plánovat třeba na určité datum a s určitou periodicitou, tak abyste měli vždy k dispozici aktuální podklad, který pro svoji práci potřebujete.

Business Central obsahuje sadu nástrojů, které umožní reporty připravit na míru, a to ve třech oblastech:

Ekonomické reporty – typicky analýzy dle dimenzí (např. podle účetních středisek, projektů apod.) nebo účetních schémat (to jsou náklady, zaúčtované skutečnosti apod.).

Transakční data – typicky reporty o prodejích a o nákupu, podle druhu zboží, zákazníků, dodavatelů apod.

Data o aktuálním stavu – například analýza, která ukazuje vaše zásoby, pohyby zboží ve skladu apod.

Ve větším detailu jsme se na možnosti analýzy dat přímo v Business Central podívali v prvním článku tohoto týdne, kde jsme řešili také konkrétní příklad reportu 10 nejlepších zákazníků.

Práce s daty mimo Business Central

Data z BC, která vás zajímají, je možné nejen vyexportovat třeba do Excelu, ale přímo napojit do Excelových reportů, kontingenčních tabulek, grafů apod. Slouží k tomu tzv. datové kanály. Data v připravených reportech tak budou vždy aktuální, a to bez manuálního přenášení.

Nastavení kanálů v prostředí Business Central (Extract fázi), úpravu dat pro lepší čitelnost (transformaci) a jejich natažení do Excelu (Load) jsme si opět ukázali v článku a videoukázce v tomto týdnu.

Na BC je možné napojit také Power BI. Tento nástroj má kromě pokročilejší datové analytiky a vizualizace tu výhodu, že výstupy (sestavy a grafy) je možné sdílet s dalšími pracovníky ve firmě, ale také třeba publikovat na webu, na intranetu a podobně.

Propojení Business Central a Power BI jsme si ukázali v druhém článku a videoukázce tohoto týdne

Takto vytvořené grafy je možné nejen sdílet a publikovat, ale také vložit zpět do Business Centralu, kde je mohou využít další uživatelé.


Přemýšlíte o implementaci moderního ERP systému ve své společnosti a chcete se dozvědět o aplikaci Microsoft Dynamics 365 Business Central více? Stačí nás kontaktovat a naši konzultanti vám rádi vše vysvětlí.


 

Jiří Marek, Product Marketing Manager

Konica Minolta IT Solutions Czech
kmits.cz/li

Pin It on Pinterest

×