Efektivní řízení servisních pracovníků v terénu

Dynamics 365, Field Service

Kvalitní servis díky integrované komunikaci se zákazníkem, posílení práce dispečerů a maximální informovanosti a vybavenosti pracovníků v terénu pro vaši firmu zajistí řešení Field Service.

Pracovníci vašeho call centra mají díky našemu řešení okamžitý a bezchybný přehled o volajícím zákazníkovi a díky tomu mu mohou nabídnout kvalifikovanou pomoc. Systém dokáže lokalizovat nejbližšího dostupného servisního technika a nabídne dojezdový čas k volajícímu zákazníkovi.

Váš technik obratem dostává do svého mobilního zařízení veškeré informace potřebné k jeho servisnímu zásahu. Aplikace poskytuje možnost využití čtečky čárového kódu pro analýzu závady ze znalostní databáze. Následně také slouží k případnému online objednání dílu, včetně jeho aktuální dostupnosti a času dodání.

Používáním řešení od WEBCOMu získáváte ideální nástroj pro efektivní řízení vašich servisních pracovníků. Řešení Field Service ve výsledku šetří čas všem, zrychluje proces odstranění závad a zkvalitňuje klientské služby.

Eliminuje klasický komunikační řetězec, který má vždy tendenci generovat chyby a zvyšovat personální náklady. Na konci každého případu jsou k dispozici nejen data o využití techniků či trendech oprav, ale zejména spokojený zákazník.

Field Service je silný nástroj pro firmy provádějící pravidelné servisy, jednorázové instalace a opravy, ale i pro organizace poskytující další pravidelné či jednorázové služby – např. úklidové, pečovatelské či služby osobních poradců.

Dynamics 365 – žijte svou budoucnost hned

Řešení je postaveno na společném datovém modelu a aplikační platformě Azure. Zajišťuje tak jednotnost, interoperabilitu a rozšiřitelnost v přirozené integraci s Office 365 a dalšími aplikacemi Microsoftu.

Dynamics 365 propojuje CRM a ERP systémy s dalšími praktickými aplikacemi v online prostředí a software pro řízení firmy tak můžete rozšiřovat a rozvíjet za cenu pronájmu (SaaS – Software as a Service – Software jako služba) podle aktuálních potřeb.

Vytvořte si informační systém přesně tak, jak chcete, a kupujte jen funkce, které potřebujete.

Pin It on Pinterest

×