Efektivní zpracovávání datových zdrojů

Analýza, Business Intelligence, Dynamics 365, ERP, Power BI, Webcom Konica Minolta

Množství digitálních dat, která jsou denně generována jak z privátních pramenů, tak zejména ve sféře komerční, se rok od roku velmi dramaticky zvyšuje. Statistické prognózy hovoří o tom, že se každé 2 roky tato množina zhruba zdvojnásobí, přičemž v roce 2020 by jejich objem měl dosáhnout hodnoty 37,2 zettabytu.

Pro firmy a podniky není dnes problém data získávat, ale nalézat způsoby, jak je interpretovat a uchopit coby efektivní nástroj pro dlouhodobá strategická rozhodování i každodenní řízení jejich byznysu.

„Jednou z nejtypičtějších situací je stav, kdy má společnost dva či více nezávislých systémů, ve kterých shromažďuje data o svých klientech,“ vstupuje do problematiky produktový ředitel Jan Svoboda ze společnosti WEBCOM. „Management intenzivně řeší způsob, jak tato data udržovat synchronizovaná pro jejich následnou správu.“ Nejzásadnějším parametrem je pak čistota dat neboli zabránění zdvojování těchto údajů. Řešením popsaného problému je aplikace Konsolidační databáze, jejímž úkolem je jednotlivá data sloučit, deduplikovat a v neposlední řadě synchronizovat tak, aby je majitel databáze mohl správně a efektivně využívat.

„Závěrečným krokem tohoto procesu je analýza a prezentace zpracovaných dat pomocí Power BI. Zákazníkům tak, zjednodušeně popsáno, budujeme inteligentní reportingovou základnu, která ideálně pracuje v cloudu. Poskytuje odpovědným zaměstnancům 360° pohled na klienty, ale také nabízí členům managementu těchto firem strukturovaná komplexní data o chování jejich zákazníků. Správná analýza umožňuje cílenou a individualizovanou péči, jejímž poptávaným výsledkem je spokojený a loajální zákazník,“ uzavírá téma Jan Svoboda ze společnosti WEBCOM, která po dvou úspěšných dekádách působení na trhu IT technologií změní svůj název v souvislosti s akvizičním procesem započatým před třemi roky. Od 1. 1. 2019 bude působit pod novým názvem Konica Minolta IT Solutions Czech.

Článek vyšel v prosincovém vydání měsíčníku Komora.

Pin It on Pinterest

×