sales
S implementací řešení Dynamics 365 Obchod (CRM) máme bohaté zkušenosti v oborech Automotive, Chemická výroba, Development, Distribuce, Finanční skupiny, Obchodní skupiny, Samospráva a zdravotní pojišťovny, Strojírenství, Utility a Velké a mezinárodní projekty.

marketing
S implementací řešení Dynamics 365 Marketing (CRM) máme bohaté zkušenosti v oborech Automotive, Chemická výroba, Development, Distribuce, Finanční skupiny, Obchodní skupiny, Samospráva a zdravotní pojišťovny, Strojírenství, Utility a Velké a mezinárodní projekty.

finance
S implementací řešení Dynamics 365 Obchod (CRM) máme bohaté zkušenosti v oborech Automotive, Chemická výroba, Development, Distribuce, Finanční skupiny, Obchodní skupiny, Samospráva a zdravotní pojišťovny, Strojírenství, Utility, Velké a mezinárodní projekty a Zdravotnictví.

operations
S implementací řešení Dynamics 365 Obchod (CRM) máme bohaté zkušenosti v oborech Automotive, Chemická výroba, Development, Distribuce, Finanční skupiny, Obchodní skupiny, Strojírenství, Utility a Velké a mezinárodní projekty.

customer-service
S implementací řešení Dynamics 365 Obchod (CRM) máme bohaté zkušenosti v oborech Automotive, Development, Distribuce, Finanční skupiny, Obchodní skupiny, Samospráva a zdravotní pojišťovny, Utility a Velké a mezinárodní projekty.

project-service
S implementací řešení Dynamics 365 Obchod (CRM) máme bohaté zkušenosti v oborech Automotive, Chemická výroba, Development, Distribuce, Finanční skupiny, Obchodní skupiny, Samospráva a zdravotní pojišťovny, Strojírenství, Utility, Velké a mezinárodní projekty a Zdravotnictví.

field-service
S implementací řešení Dynamics 365 Obchod (CRM) máme bohaté zkušenosti v oborech Automotive, Chemická výroba, Development, Distribuce, Obchodní skupiny, Strojírenství, Utility a Velké a mezinárodní projekty.

sales
S implementací řešení Dynamics 365 Obchod (CRM) máme bohaté zkušenosti v oborech Automotive, Chemická výroba, Development, Distribuce, Finanční skupiny, Obchodní skupiny, Samospráva a zdravotní pojišťovny, Strojírenství, Utility a Velké a mezinárodní projekty.

marketing
S implementací řešení Dynamics 365 Marketing (CRM) máme bohaté zkušenosti v oborech Automotive, Chemická výroba, Development, Distribuce, Finanční skupiny, Obchodní skupiny, Samospráva a zdravotní pojišťovny, Strojírenství, Utility a Velké a mezinárodní projekty.

finance
S implementací řešení Dynamics 365 Finance (ERP) máme bohaté zkušenosti v oborech Automotive, Chemická výroba, Development, Distribuce, Finanční skupiny, Obchodní skupiny, Samospráva a zdravotní pojišťovny, Strojírenství, Utility, Velké a mezinárodní projekty a Zdravotnictví.

operations
S implementací řešení Dynamics 365 Podnikové procesy (ERP) máme bohaté zkušenosti v oborech Automotive, Chemická výroba, Development, Distribuce, Finanční skupiny, Obchodní skupiny, Strojírenství, Utility a Velké a mezinárodní projekty.

customer-service
S implementací řešení Dynamics 365 Zákaznický servis (CRM) máme bohaté zkušenosti v oborech Automotive, Development, Distribuce, Finanční skupiny, Obchodní skupiny, Samospráva a zdravotní pojišťovny, Utility a Velké a mezinárodní projekty.

project-service
S implementací řešení Dynamics 365 Projektové řízení (CRM) máme bohaté zkušenosti v oborech Automotive, Chemická výroba, Development, Distribuce, Finanční skupiny, Obchodní skupiny, Samospráva a zdravotní pojišťovny, Strojírenství, Utility, Velké a mezinárodní projekty a Zdravotnictví.

field-service
S implementací řešení Dynamics 365 Servis v terénu (CRM) máme bohaté zkušenosti v oborech Automotive, Chemická výroba, Development, Distribuce, Obchodní skupiny, Strojírenství, Utility a Velké a mezinárodní projekty.

Konica Minolta IT Solutions Czech – Váš dodavatel informačního systému

Konica Minolta IT Solutions Czech a.s. poskytuje softwarová řešení v oblasti CRM a ERP na platformě Microsoft Dynamics. Od roku 2016 nabízí tato řešení také online skrze Microsoft Dynamics 365, který propojuje CRM a ERP systémy s dalšími praktickými aplikacemi v online prostředí. Konica Minolta IT Solutions Czech a.s. se specializuje zejména na řešení pro oblasti:

AUTOMOTIVE

Pečujte o své zákazníky, předvídejte jejich potřeby a udržte si jejich přízeň. S řešením Konica Minolta IT Solutions Czech a.s. automotive dostáváte do rukou velmi silný nástroj pro řízení celého vašeho prodejního a poprodejního procesu včetně sledování výkonnosti.

Chcete si přečíst o naší zkušenosti v tomto oboru více? Podívejte se na příběh automotive.

Chcete zjistit, jaké by bylo to pravé řešení pro vás?

Řešení automotive jsme dodávali například do společnosti BMW.

DEVELOPMENT

Podnikání v oblasti Developementu, Real Estate a Property managementu je jednodušší s naším řešením, ať už jde o správu nemovitostí, výstavbu residenčních projektů, vlastní správu a pronájem majetku nebo výpočty nájemních vztahů.

Chcete si přečíst o naší zkušenosti v tomto oboru více? Podívejte se na příběh developerů.

Chcete zjistit, jaké by bylo to pravé řešení pro vás?

Řešení development jsme dodávali například do společnosti CPI Property Group.

FINANČNÍ SKUPINY

Specializované řešení pro společnosti podnikající v pojišťovnictví, bankovnictví či oblasti správy financí. Na základě zkušeností jsme vylepšili řadu funkčních vlastností systému, které jsou pro tento typ společností nezbytné. Důraz je zde kladen na osvojení nástrojů pro manažerskou analýzu informací.

Chcete si přečíst o naší zkušenosti v tomto oboru více? Podívejte se na příběh finančních skupin.

Chcete zjistit, jaké by bylo to pravé řešení pro vás?

SAMOSPRÁVA A ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Snadná správa a optimalizace procesů pro efektivní fungování samosprávného celku či zdravotní pojišťovny. Kvalitní výstupy, analýzy pro správná manažerská rozhodnutí. To je řešení přizpůsobené pro efektivní řízení samosprávných celků (město, kraj apod.) a specifické prostředí veřejného zdravotního pojištění ČR. Řešení, které umožňuje snadnou správu, optimalizaci procesů a manažerské výstupy nutné pro bezchybné řízení úřadu či zdravotní pojišťovny.

Chcete si přečíst o naší zkušenosti v tomto oboru více? Podívejte se na příběh samosprávy a zdravotních pojišťoven.

Chcete zjistit, jaké by bylo to pravé řešení pro vás?

Řešení Samospráva a Zdravotní Pojišťovny jsme dodávali například do společnosti Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

UTILITY

Řešení pro zefektivnění procesů prodeje, distribuce i měření v oblasti utilit (elektřina, voda, plyn, teplo) s maximální flexibilitou pro časté legislativní i tržní změny, včetně integrace na OTE, tradingové systémy, interní i externí tisková řešení. Řešení utility mohou využít firmy, které mají 10 tisíc až 20 milionů odběrných míst.

Chcete si přečíst o naší zkušenosti v tomto oboru více? Podívejte se na příběh utilit.

Chcete zjistit, jaké by bylo to pravé řešení pro vás?

Řešení je úspěšně používáno řadou významných utilitních společností po celé Evropě.

ZDRAVOTNICTVÍ

Jádrem řešení pro zdravotnictví je HealthCare Controlling, specializovaný modul zahrnující řízení financí, správu majetku, nákup a prodej materiálu, výkaznictví, rozpočty a controlling, podporu manažerského rozhodování. Vše je nastavené pro hladký chod systému.

Chcete si přečíst o naší zkušenosti v tomto oboru více? Podívejte se na příběh zdravotnictví.

Chcete zjistit, jaké by bylo to pravé řešení pro vás?

Řešení zdravotnictví jsme dodávali do řady nemocnic, například do Fakultní Nemocnice Hradec Králové.

CHEMICKÁ VÝROBA

Řešení pro oblast chemické výroby je vedle standardních funkcí plně nastaveno na specifické procesy chemické výroby, zejména v oblasti řízení kvality výrobních šarží. S řešením je tak chemická výroba procesně plně pokryta.

Chcete si přečíst o naší zkušenosti v tomto oboru více? Podívejte se na příběh chemické výroby.

Chcete zjistit, jaké by bylo to pravé řešení pro vás?

Řešení pro chemickou výrobu jsme dodávali například do společností Spolchemie a Bochemie.

DISTRIBUCE

Malé a střední distribuční společnosti, které podnikají v oblasti utilit (elektřina, voda, plyn, teplo apod.) potřebují základní informační systémy doplnit o speciální moduly týkající se specifického provozu v utilitách. Právě to je zahrnuto v řešení Konica Minolta IT Solutions Czech pro distribuční společnosti.

Chcete si přečíst o naší zkušenosti v tomto oboru více? Podívejte se na příběh distribučních společností.

Chcete zjistit, jaké by bylo to pravé řešení pro vás?

Řešení distribuce jsme dodávali například do Vodárenské akciové společnosti.

OBCHODNÍ SKUPINY

Řešení pro obchodní společnosti vám pomůže efektivně řídit oblast finančních a obchodních toků, optimalizovat skladové zásoby a zjednodušit cenotvorbu, abyste byli schopni pružně reagovat na potřeby trhu. Systém je přizpůsobený potřebám tohoto oboru, implementaci upravujeme podle velikosti a obchodního zaměření společnosti.

Chcete si přečíst o naší zkušenosti v tomto oboru více? Podívejte se na příběh obchodních společností.

Chcete zjistit, jaké by bylo to pravé řešení pro vás?

Řešení retail jsme dodávali například do společnosti 4Home, Fordist Group či Intertech Plus.

STROJÍRENSTVÍ

Dodržování předpisů, transparentnost a snadný provoz v různých lokalitách a zemích díky standardizaci procesů. Vhodné mezinárodní řešení díky jazykovým mutacím. Samozřejmostí je možnost zajištění a aktualizace platné legislativy dané země. Efektivní výroba a plánování. Díky zkušenostem s celou řadou projektů ve strojírenské oblasti jsme systém přizpůsobili jak pro zakázkovou výrobu, tak pro sériovou výrobu.

Chcete si přečíst o naší zkušenosti v tomto oboru více? Podívejte se na příběh strojírenství.

Chcete zjistit, jaké by bylo to pravé řešení pro vás?

Řešení strojírenství jsme dodávali například do společnosti CZ LOKO.

VELKÉ A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Zvládnutí konsolidace financí, dodržení mezinárodních účetních standardů, vedení společnosti v různých měnách, legislativách a další náročné požadavky velkých a mezinárodních společností splňuje řešení s metodikou Microsoft SURE STEP a přidanou hodnotou vlastních řešení společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech a.s..

Chcete si přečíst o naší zkušenosti v tomto oboru více? Podívejte se na příběh velkých a mezinárodních projektů.

Chcete zjistit, jaké by bylo to pravé řešení pro vás?

Řešení pro velké a mezinárodní projekty jsme dodávali například do společnosti BMW a CPI Property Group.

Mezi více než 200 firemními zákazníky najdeme taková jména jako AB komponenty, Activa, CPI Property Group, CZ Loko, ČKD Praha DIZ, Emco, FN Vinohrady, FN Plzeň, invelt, Mountfield, Ptáček Velkoobchod, Servodata, Spolchemie, Tesla, VFN v Praze, Wikov a mnoho dalších.

V České republice je Konica Minolta IT Solutions Czech a.s. jedním z nejvýznamnějších partnerů společnosti Microsoft v oblasti podnikových informačních systémů. Tuto pozici stvrzuje i členství v elitní světové skupině s oceněním Inner Circle a President´s Club, které Konica Minolta IT Solutions Czech v průběhu let opakovaně získává.

Společnost Konica Minolta IT Solutions Czech najdete v České republice v Praze, Brně a Ostravě a má své zastoupení v Polsku. Má vlastní partnerskou síť pro prodej a implementaci podnikových informačních systémů Microsoft Dynamics v České republice a na Slovensku. Disponuje školicím střediskem KMITS Education Point, ve kterém nabízí kurzy a vzdělávací programy zaměřené na technologie Microsoft. Kapacita centra umožňuje ročně proškolit až 9 500 osob.

Pin It on Pinterest

×