Oslovte, získejte a nikdy neztraťte své zákazníky

CRM, Dynamics 365, Utility

Efektivní využívání zákaznických dat je jedním ze zásadních faktorů, které určují míru úspěšnosti podnikání. „Rozhodující je umět získat a optimálně pečovat o klienty,“ zahajuje problematiku specialista na informační systémy v energetice Martin Dlabač ze společnosti WEBCOM. „Potřebujete řídit poskytování služeb tak, abyste s minimálním úsilím dosáhli maximální spokojenosti zákazníků a ještě s maximálním ziskem. Jedno z řešení, které se nám osvědčilo na několika projektech v ČR, je Microsoft Dynamics 365.

Prvním krokem je oslovení a získání klientů komunikačními kanály. Systém umožní plánování, realizaci i vyhodnocování kampaní, jejichž smyslem je nejen přeměna kontaktu na smlouvu, ale rovněž prodej nových produktů a služeb stávajícím zákazníkům.

Samozřejmostí je maximální uživatelský komfort těchto systémů, který ocení kontaktní centra i korporátní obchod, což potvrzuje i Viliam Grácz, obchodní ředitel Amper Market, a.s.: „Řešení Dynamics 365 nám pomohlo zkvalitnit proces obsluhy našich zákazníků.“ V rámci Dynamics 365 lze využít také partnerské a zákaznické portály, které nejen zlevňují a zrychlují procesy, ale rovněž pozitivně ovlivňují Customer Experience.

Další výhodou je intuitivní reporting využívající přizpůsobitelné grafické prostředí, které poskytuje každému obchodníkovi i vedení společnosti vlastní okamžitý přehled. Řešení navíc umožňuje navrhnout optimální následující krok se zákazníkem. Tuto oblast nyní posouvá WEBCOM ještě dál díky umělé inteligenci, která sama rozpoznává specifické situace a adekvátně reaguje, např. když zákazník zvažuje přechod ke konkurenci.

Naše řešení je unikátní v tom, že zefektivňuje všechny procesy a oddělení, která se podílejí na aktivitách po dobu celého zákaznického cyklu využitím nejnovější platformy Dynamics 365,“ uzavírá téma Martin Dlabač z WEBCOMu.

Více: webcom-utility.cz

 

Pin It on Pinterest

×