Pohlédněte do budoucnosti přes chytré brýle Konica Minolta

Augmented Reality, Dynamics 365, HR, Inovace, Podnikové procesy

(Komora, 09/2018 – str. 22, celé vydání ZDE)

Tuzemský trh práce několika posledních měsíců je definován setrvalým přehříváním. Přestože podíl nezaměstnaných v prvním měsíci třetího kvartálu mírně stoupnul na 3,1 %, stále se nominálně jedná o nejnižší červencovou hodnotu za posledních 21 let. Razantní vzestup zaznamenali statistici u počtu nabízených volných pracovních pozic, jichž je v současnosti 310 tisíc. Jedním ze souvisejících jevů tohoto ekonomického trendu je skutečnost, že poptávka po kvalifikovaných kandidátech mohutně překonává současné možnosti trhu. Zaměstnavatelé vkládají nemalé naděje do technologií, přičemž jednu z nejvýraznějších představuje rozšířená realita.

Rozšířenou realitou (Augmented Reality neboli AR) v pracovním prostředí nazýváme nástroje, které mohou uživateli doplňovat viditelný reálný svět o další vrstvu informací a funkcí. „Řešení chytrých brýlí nové generace pomáhá pracovníkům se specifickými dovednostmi a pracovními postupy,“ zasvěcuje nás do nejnovějších trendů Radek Beránek ze společnosti WEBCOM. „Umožňují rychleji přistupovat k informacím a tím dosáhnout vyšší efektivity práce.“ Mezi klíčové benefity patří zvýšená kontrola kvality a snížené náklady na školení, zlepšení produktivity nebo snížení pracovních úrazů.

Zdroj: Konica Minolta

Konica Minolta, mateřská společnost WEBCOMu, nabízí komplexní řešení chytrých brýlí vyvinutých speciálně pro průmysl. Součástí řešení je vlastní hardware, softwarová platforma pro správu a tvorbu obsahu a služby určené pro použití ve firemním prostředí. Díky konstrukci a nízké váze brýlí je možné je používat po celou dobu pracovní směny a lze je nosit i v kombinaci s dioptrickými brýlemi. „AR zprostředkovává informace a jejich kontext mnohem dokonaleji než jiné současné technologie,“ pokračuje R. Beránek ve výčtu možností chytrých brýlí. „Například technik vidí nejen, jak do sebe reálně zapadají součástky montovaného nebo servisovaného zařízení, ale ve stejném prostředí má o nich k dispozici i veškeré další dostupné informace.“ V prostředí AR lze také velmi názorně spouštět nejrůznější simulace, a to včetně ekonomických scénářů.

Chytré brýle Konica Minolta jsou postaveny na klíčové technologii, kterou je holografický optický prvek (Holographic Optical Element). Na vzniku řešení se intenzivně podílelo brněnské vývojové centrum Konica Minolta BIC díky dlouholetým a bohatým zkušenostem z optiky a výroby fototechniky svých odborníků. Brýle jsou vybaveny i dalšími snímači, jako jsou kamery, mikrofony nebo akcelerometry, které dále rozšiřují hodnotu pro uživatele. „Důležitou otázkou je i integrace rozšířené reality do celého systému podnikového IT, což je služba, kterou se nyní u nás intenzivně zabýváme,“ nastiňuje softwarový rozměr AR specialista společnosti WEBCOM Beránek. „Zásadní je zejména propojení na ERP a CRM systémy, aby se mohly snadno zapisovat a následně analyzovat veškeré kroky realizované v AR.“  Samozřejmým parametrem je šifrování veškeré komunikace mezi brýlemi a platformou pro zachování bezpečnosti.

„Chytré brýle u všech pracovních rolí přinášejí pracovníkům zjednodušení jejich činností, podporují zvýšení výkonnosti a snížení chybovosti způsobenou lidským faktorem,“ uzavírá toto žhavé technologické téma Radek Beránek. „Klíčové uplatnění naleznou u pracovníků údržby, servisních techniků a mechaniků výroby. Například lze využít funkci remote assistant, kdy dochází k výraznému zvýšení efektivity servisu pomocí vzdálené podpory. Specialista se může připojit na kameru brýlí běžného technika, který přijel na servisní zásah, sdílí jeho pohled a může vzdáleně diagnostikovat závadu. Odborník komunikuje s technikem skrze audio, popř. zašle do brýlí návod nebo specifikuje oblast pohybem kursoru v brýlích. Užitím brýlí a příslušného softwaru dochází také ke kýženému bilaterálnímu efektu. Na jedné straně ke zvýšené kvalifikaci zaměstnanců a vyšší efektivitě práce poptávané zaměstnavateli a na straně druhé pak stojí následné zvyšování mezd, jež ocení zejména zaměstnanci.“

Chcete si i vy vyzkoušet chytré brýle ve vaší firmě? Kontaktujte nás.

Pin It on Pinterest

×