Pomocné funkce v systému Dynamics 365 Business Central

Business Central, Dynamics 365

Dynamics 365 Business Central (dále jen D365BC) je moderní ERP systém, který využívá nejnovější technologie, má moderní design a architekturu postavenou na provázanosti jednotlivých oblastí a aplikací. Pokrývá a podporuje důležité ekonomické procesy ve firmách, využívá možnosti definice center rolí pro přehlednou práci uživatele a rozmanitým způsobem podporuje analytické nástroje včetně reportingu.

Důležitým faktorem práce se systémem je i podpora nejrůznějších funkcí, které pomáhají uživatelům v jejich každodenní práci. Tito pomocníci jsou v systému reprezentováni jak jednotlivými funkcemi, tak doplňujícími aplikacemi.

Aplikace

Příkladem možné aplikace usnadňující práci uživatele je BA4quicksums – Rychlé součty od společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech.

Podpůrné funkce

Pomocníci uživatele na úrovni jednotlivých funkcí jsou obsaženi ve všech oblastech systému Dynamics 365 Business Central. Níže jsou uvedeny příklady pomocných a podpůrných funkcí, které jsou v jednotlivých částech systému D365BC uživateli k dispozici.

Oblast Účetnictví
 • Změna dimenzí
 • Změna popisu věcné položky
  • funkce umožňuje změnu textu věcné položky u zaúčtovaného dokladu. Uvedená změna je v systému protokolována
 • Finanční deník – dimenze vícenásobně
  • funkce umožňuje hromadné doplnění nebo změnu hodnot dimenze pro více řádků rozpracovaného dokladu
 • Finanční doklad
  • funkce umožňuje založení interního dokladu v podobě hlavička/řádky
 • Náhled účtování
  • funkce umožňuje zobrazení budoucího zaúčtování dokladu (účtování „nanečisto“)
Oblast DPH
 • Funkce pro změnu datumu DPH na zaúčtované nákupní faktuře
Nákupní doklady
 • Rozdělení podle klíče
  • funkce umožňuje rozdělení řádků nákupního dokladu dle klíče váhy dimenzí – např. pro rozúčtování nákladů za nájmy podle středisek
 • Rozdělení dokladu
  • funkce umožňuje rozdělení závazku vznikajícího účtováním nákupní faktury podle splatnosti do více samostatných položek
Prodejní doklady
 • Rozdělení dokladu
  • funkce umožňuje rozdělení pohledávky vznikající účtováním prodejní faktury podle splatnosti do více samostatných položek
Zásoby
 • Skladové doklady
  • funkce umožňuje založení skladového dokladu v podobě hlavička/řádky
  • možnost využití předdefinované šablony dokladů pro jednotlivé typy pohybů (příjmy, výdeje, transfery)
Majetek
 • Rozšířený přehled DM (dlouhodobý majetek)
  • přehledně zobrazuje detailní informace ke kartám majetku včetně finančního vyjádření majetkových pohybů

Další drobní pomocníci (v základní aplikaci Dynamics 365 Business Central)

Na úrovni základní aplikace systému jsou k dispozici další pomocníci, kteří zjednodušují a zpříjemňují každodenní práci uživatele.

 • Klávesové zkratky
  • pomáhají zrychlit a zefektivnit práci uživatele
 • Řekněte mi
  • vnitřní navigace v systému, která umožní uživateli vyhledat požadovanou stránku nebo funkci
 • Hledat
  • funkce, která kombinuje možnosti vyhledávání a filtrování záznamů
 • Navigovat
  • funkce, která umožní dohledání souvisejících záznamů k dokladu v položkových evidencích
 • Hledání dat při psaní
  • funkce, která při postupném psaní znaků do pole zobrazuje seznam možných hodnot, který se při psaní dalších znaků dynamicky mění

Přemýšlíte o implementaci moderního ERP systému ve své společnosti a chcete se dozvědět o aplikaci Microsoft Dynamics 365 Business Central více? Stačí nás kontaktovat a naši konzultanti vám rádi vše vysvětlí.


Stanislav Vonásek, Senior Solution Architect

Konica Minolta IT Solutions Czech
kmits.cz/li

Pin It on Pinterest

×