PROČ MICROSOFT DYNAMICS 365? DÍL 1.: INTELIGENCE

Dynamics 365

Zveřejňujeme další článek našeho úzkého spolupracovníka Jaromíra Šponara, který je držitelem prestižního mezinárodního ocenění Microsoft Most Valuable Professional v kategorii podnikové řešení Dynamics 365.

Proč by vás měl zajímat 360° pohled na zákazníka?

Společnost Microsoft nekoupila profesionální sociální síť LinkedIn bezdůvodně. Již nyní jsou vidět výhody tohoto spojení v řešení Microsoft Dynamics 365. Jedním z výrazných přínosů je pomoc s vyčištěním vaší firemní zákaznické databáze. Umělá inteligence zjišťuje pravděpodobnost shod mezi záznamy LinkedIn a daty v podnikových aplikacích. Díky tomu můžete vidět kompletní informace na jedné obrazovce. Navíc jsou zobrazeny především ty údaje, které jsou relevantní a odpovídají dané pozici a roli uživatele. Znamená to, že systém může například proaktivně upozornit obchodníka na neuhrazenou fakturu zákazníkem, ačkoli běžně k datům účetního oddělení nemá přístup. Záznam o probíhající reklamaci se vám zobrazí již ve chvíli, kdy se zákazník dovolá do centra péče o klienty. Díky provázanosti systémů také lépe probíhá networking, např. můžete zjistit, že váš kolega se dobře zná s majitelem společnosti, se kterým jednáte o důležité obchodní příležitosti, a může vás seznámit či doporučit. Navážete tak snáze vztahy s klíčovými lidmi.

Sledujete a odhadujete obchodní výsledky?

Microsoft Dynamics 365 vám s tím pomůže. Predikční modely již nejsou doménou pouze velkých korporací. Nyní je mohou snadno realizovat i menší společnosti. Odhady nastavíte podle vlastních představ nebo využijete již předpřipravené modely. Zvolíte pozitivní i negativní faktory, které ovlivňují výsledky obchodu. Systém se učí na vyšších datech a dokáže dopředu předpovědět, zda například splníte očekávané obchodní výsledky pro nadcházející období.

Model reaguje na změnu v reálném čase. Můžete tak ovlivňovat průběh obchodního případu, vytvářet dodatečné úkoly. Připravíte dopředu vybrané podklady, které vám s daným případem pomohou, protože již byly využity u podobné obchodní příležitosti.

Nevíte si rady se segmentací zákazníků?

Vytvořit ten správný segment a zacílení zákaznické skupiny je nesmírně složité. Umělá inteligence a strojové učení, nativně obsažené v Microsoft Dynamics 365, dokáže rozlousknout i tento oříšek. Protože jsou data v Microsoft Dynamics 365 propojena a vytvářejí síť informací a vztahů, umělá inteligence dokáže najít efektivní dynamický segment. V porovnání s ručním vytvářením seznamu kompetentní osobou ve firmě se tak stane během mžiku. Dále můžete modelovat dopady kampaně ještě předtím, než ji spustíte. Vizualizace dat a jejich propojení na další záznamy usnadňuje práci a pomáhá dosahovat lepších výsledků. Následně vám přehledně ukazuje jednotlivé dopady a graficky znázorňuje varianty, jak se k vám zákazník dostal a co se s ním dále dělo (tzv. Customer Journey).

Autor: Jaromír Šponar

Pin It on Pinterest

×