WEBCOM splňuje důležitá kritéria pro management kvality a bezpečnosti informací

Bezpečnost, CRM, Dynamics 365, ERP, GDPR, Inovace, Microsoft, Podnikové procesy, Webcom Konica Minolta

Působení v oblasti podnikových informačních systémů a technologií vyžaduje záruku kvality a spolehlivosti ze strany dodavatele. Stále více důležitou součástí je i zabezpečení a ochrana informací.

Společnost WEBCOM splňuje náročná kritéria na politiku řízení jakosti a informační bezpečnosti. Je držitelem certifikátů shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 a certifikátu systému managementu bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27001:2014. To nám pomáhá ještě lépe splňovat nároky a reagovat na potřeby našich zákazníků v oblastech informačních technologií.

Kvalita

WEBCOM dodává svým zákazníkům komplexní technologická řešení uzpůsobená potřebám a požadavkům každého z nich. Jeho firemní kultura je založena na základních stavebních kamenech – důvěryhodnosti, spolehlivosti, zodpovědnosti, flexibilitě, inovacích a komunikaci.

Hlavními principy společnosti jsou kvalitní splnění cílů zákazníka, práce na neustálém zlepšování pracovních procesů, motivace vlastních zaměstnanců a zajištění požadovaných finančních ukazatelů (zejména řízení rentability projektů).

Cílem je dlouhodobě zvyšovat zákaznickou spokojenost formou dodaných řešení a služeb s vyšší přidanou hodnotou. Hlavními přínosy pro zákazníky jsou snížení nákladů, zvýšení výnosů a vytvoření konkurenční výhody.

Bezpečnost

Ochrana informací je důležitou součástí systému řízení jakosti. Využívání podnikových informačních technologií a práce s daty s sebou nese bezpečností rizika jako je ztráta dat, poškození klíčové dokumentace, porušení ochrany důvěrných informací, hacking či terorismus.

Ztracené, poškozené či odcizené informace mohou mít závažné dopady na činnost firmy i na další zúčastněné subjekty. Systém řízení bezpečnosti informací (Information Security Management Systém – ISMS) je proto nezbytnou ochranou všech technologií, které daná organizace využívá. Zahrnuje řízení podniku, politiku, organizaci i pravidelné přezkoumávání.

Tři základní dimenze bezpečnosti informací jsou důvěryhodnost, integrita a dostupnost.

Zajímá vás více? Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem.

Pin It on Pinterest

×