Za 15 dnů máte přehled o stavu svojí společnosti | WEBCOM 8 STEPS

Dynamics 365, Podnikové procesy

8 STEPS pomůže identifikovat rozpor mezi aktuálním stavem vaší organizace a cílovými potřebami managementu společnosti.

8 STEPS je užitečná:
•    když hledáte řešení pro vybrané oblasti (např. prodej, marketing, péči o zákazníky, servis, projektové řízení, výrobu, finance),
•    když se zajímáte o nové technologie, které mohou pomoci v růstu vašeho podnikání a zvýšení konkurenceschopnosti firmy.

Kudy tedy půjdeme?
1. KROK … odevzdáváme know how z odvětví a ptáme se vás
Zjišťujeme vaši představu o budoucím stavu firmy, zkoumáme možnosti a omezení informačních systémů – požadavky na infrastrukturu, volíme adekvátní strategii pro získání potřebných výstupů s ohledem na potřeby vedení společnosti.

2. KROK … první posouzení
Komplexně porozumíme stávající firemní struktuře, procesům, způsobu dokumentace, postupům, získáme přehled o datových tocích a rozhraních.

3. KROK … volíme strategii projektu
Realizujeme myšlenku digitální transformace, definujeme rozsah projektu, koncept a fázování. Posuzujeme možnosti řešení z hlediska výdajů a přínosů.

4. KROK … 360° pohled na společnost
Dokumentujeme procesy, postupy, popíšeme infrastrukturu a nutnou konektivitu, potřeby jednotlivých skupin uživatelů, potřeby jednotlivých oddělení, doporučíme nástroje potřebné pro řízení a reporty, analyzujeme rizika.

5. KROK … odhad práce a nákladů
Předáváme detailní odhad pracnosti, analýzu nákladů a přínosů pro jednotlivé oblasti (např. prodej, servis, marketing, administrativní podpora), analýzu dopadů pro společnost, krátkodobý a dlouhodobý odhad úspor.

6. KROK … předáváme informace
Předáme vám know-how pro profesionální vedení projektu – znalosti získané z aplikací odborných a hodnotících metod.

7. KROK … finalizujeme
Máme podrobný finální plán, vymezujeme celkový objem práce, máme analýzu rizik a plán jejich zmírnění, plán fázování a je-li třeba, tak rovněž koncept integrace a koncept migrace dat.

8. KROK … zahajujeme
Společně zahájíme projekt prezentací jednotlivých kroků digitální transformace firmy, poskytneme informační materiály pro celý váš tým. První fáze může začít!

Celý leták si můžete stáhnout zde.

Pin It on Pinterest

×