SRM – Systém řízení vztahů s dodavateli na platformě Microsoft Dynamics 365 je tu!

Dynamics 365, Řízení vztahů, SRM

Nákupní proces zaměstnává v mnoha organizacích velký počet lidí v různých divizích a odděleních, ale jen vzácně se nákupní role jednoho oddělení koordinují s nákupními úkoly ostatních ve firmě. Přitom i vztahy s dodavateli se dají řídit v rámci podnikového systému. WEBCOM připravil specializovanou softwarovou aplikaci Systém řízení vztahů s dodavateli – SRM (Supplier Relationship Management) postavenou na platformě Microsoft Dynamics 365 a pomáhá tak organizacím řešit přehled nákupů od jednotlivých dodavatelů, jejich množství, ceny, majetkové provázání, jejich kapitálovou sílu, případná rizika konkrétních dodavatelů, proměnlivost nákupní praxe v čase a mnoho dalšího.

SRM je propojený s účetním softwarem nebo ERP systémem (Microsoft AX, SAP R/3 ad.), kde se evidují faktury a platby jednotlivým dodavatelům, aby bylo možné vyhodnotit plnění vysoutěžených podmínek a cen, porovnávat zasmluvněný a reálný spend (aktuální stav plnění) u dodavatelů, ale i vyhodnocovat portfolio dodavatelů v dané kategorii, přizvat je k novému poptávkovému řízení a zajistit plynulé dodávky. Managementu nákupního oddělení odhalí dashboardy potenciální úspory a možnost nastavit plán úspor podle jednotlivých kategorií.

Uložit

Uložit

Pin It on Pinterest

×