Úspěšné servisní firmy spoléhají na pracovníky v první linii

Dynamics 365, Field Service

Rychlý rozvoj informačních technologií dnes zasahuje do všech oblastí.

Digitální transformace je zde. A je skutečná. Nedávná analýza výzkumné společnosti IDC předpovídá, že firmy, které do vlaku digitalizace naskočí během příštích dvou let, budou z on-line transakcí generovat minimálně 45 % zisku.

Digitální transformace je všestranná cesta. Je to proces napříč organizací. Vyhodnocuje, v jaké situaci se aktuálně vaše podnikání nachází. Analyzuje možnosti využití moderních technologií na míru vašim potřebám. Vyžaduje účast a nadšení všech zaměstnanců ve firmě.

Mimořádně důležité je zapojení pracovníků v první linii. Ti jsou nejvíce viditelnou tváří vaší společnosti, prezentují nejen produkty a služby, ale převádějí nastavenou firemní strategii do každodenní praxe. Jsou nejblíže zákazníkovi a stávají se tak očima a ušima podniku. Jako první zaznamenávají zpětnou vazbu od klientů a signály o jejich spokojenosti. Dobré jméno firmy tak budují například řemeslníci mnoha oborů, stavebníci, technici, zaměstnanci v oblasti prodeje a péče o zákazníky nebo personál v sektoru zdravotnictví.

Digitální transformace je však dlouhodobější proces. Nestane se přes noc. Nepřichází automaticky se zavedením nových technologií. Firma se postupně proměňuje. Přizpůsobuje se novým podmínkám současného světa a připravuje se na budoucnost. Jak?

Využívá silný potenciál svých zaměstnanců

Technologické vybavení, autonomie, rychlá dostupnost potřebných informací a dat, to vše posílí vaše lidi při jejich každodenní práci. Budete tak úspěšně čelit výzvám konkurenčního boje.

 • Budujte pověst dobrého zaměstnavatele. V oblasti personálního řízení vám pomůže řešení Microsoft Dynamics 365 for Talent.
 • Přehodnoťte role svých zaměstnanců. Komunikujte se svými lidmi, využijte jejich zkušeností a rozhledu a dejte jim nové kompetence. Vybaveni potřebnými technologickými nástroji a znalostmi pomohou vašemu podniku růst.
 • Všechny inovace diskutujte napříč firmou. Předkládejte svým pracovníkům důvody změn a jejich pozitivní výsledky. Komunikujte srozumitelně, sdílejte zkušenosti a hledejte možnosti zlepšení tam, kde je třeba. Využijte nápady a tvůrčí potenciál svého týmu. Povzbuzujte k dialogu o pokroku, který vede k úspěchu.
 • Propojte se. Využívejte nástroje pro spolupráci, sociální média, aplikace pro komunikaci, výměnu informací a sdílení dokumentů. Propojená firma je klíčem k vyšší produktivitě. Přečtěte si, jak vám může pomoci Microsoft Dynamics 365 ve spojení s LinkedIn.
 • Využívejte informace z interakcí. Data a poznatky při prvním kontaktu se zákazníkem představují obrovský potenciál pro inovace a úspěšný rozvoj vaší společnosti. Věnujte klientům maximální pozornost, vaši pracovníci v první linii mají cenné informace o jejich reakcích, hodnocení, spokojenosti i důvodech ke koupi.

Nebojte se překážek

Návratnost investice do prvotřídního technologického vybavení vašich zaměstnanců může být značná. Organizace se však potýkají s řadou překážek při zavádění těchto technologií v praxi. Průzkum společnosti Forbes Insights uvedl, že téměř polovina dotazovaných vedoucích pracovníků (47 %) tvrdí, že bude trvat až tři roky a déle, než budou zaměstnanci v prvních liniích schopni plně aktivně využívat digitální nástroje a aplikace. Vzhledem k rychlosti technologického vývoje by se však tento odhad měl zkrátit.

Jakým výzvám vedoucí pracovníci čelí a jak je lze překonat?

 • Nedostatek finančních prostředků. Analyzujte svou situaci, zjistěte si návratnost investice a možnosti úspory současných nákladů. V této souvislosti doporučujeme naši 8 STEPS analýzu. Přečtěte si o ní v našem článku 8 kroků pro úspěšný rozvoj vaší firmy.
 • Odborná znalost a rozvoj zaměstnanců není dostačující. Potřebujete více než jen školení o konkrétní aplikaci. Výše zmíněný průzkum potvrzuje, že dovednosti zaměřené na podnikání, jako je řízení jakosti, spolupráce a adaptabilita, jsou do budoucna považovány za klíčové. Tuto výzvu lze řešit pomocí rozvoje vzdělávací strategie, on-line kurzů, centrálního sdílení informací, zkušeností a využití znalostní báze.
 • Zaměstnanci často odcházejí. Fluktuace je součástí začarovaného kruhu. Moderní pracoviště, nástroje, péče o zaměstnance a jejich motivace mohou tento kruh přerušit. Pověst dobrého zaměstnavatele není krátkodobou záležitostí. Pomůže vám však k nalezení kvalitních pracovníků a k udržení jejich loajality. Komunikace, důvěra, motivace, profesní rozvoj, ocenění a podpora jejich práce jsou základními předpoklady, aby od vás lidé neodcházeli.
 • Chybí specializovaná řešení pro jednotlivé pracovní pozice. Neexistuje žádné univerzální řešení, které by posílilo širokou škálu jednotlivých profesí. Všichni pracovníci v první linii mají však společné charakteristiky. S řešením Microsoft Dynamics 365 pro řízení servisních zakázek dokážete nastavit funkce a práva přesně podle kompetencí, které daný zaměstnanec ke své práci potřebuje.
 • Digitalizace se nejprve zavádí v oblasti managementu a kancelářských prací. Toto vnímání je třeba změnit. Pracovníci, kteří se setkávají se zákazníky v prvních řadách, potřebují také své nástroje a aplikace. Pomůže jim to zrychlit svou činnost ke spokojenosti klienta, zlepšit transakční operace a zvýšit produktivitu. Díky digitalizaci budou lidé dělat svou práci ještě raději a zákazníci budou ještě spokojenější.
 • Měnící se legislativa a regulační požadavky. Měnící se pravidla snižují komplexnost řízení firmy a často ovlivňují i rozhodování v mnoha oblastech. Přizpůsobení se všem nařízením není vždy jednoduché. Společnost Microsoft na zákonná opatření spolehlivě reaguje a v současnosti například přizpůsobila své aplikace legislativě týkající se ochrany osobních údajů. Přečtěte si článek Jak chrání Microsoft Dynamics 365 vaše data.

Zkrátka a dobře. Chcete-li se stát moderní, úspěšnou a spolehlivou společností, chcete-li mít pověst dobrého zaměstnavatele, chcete-li poskytovat kvalitní služby, zajímejte se o možnosti digitální transformace.

Rádi vám s tím pomůžeme. My, stejně jako mnoho našich spokojených zákazníků, spoléháme na technologie Microsoft Dynamics již mnoho let. A co vy?

Pomůžeme vám modernizovat technologické zázemí vaší firmy a zajistit účinné nástroje pro všechny zaměstnance. I pro ty v první linii, protože ti jsou skutečně hodně důležití.

Sdělte nám, o co máte zájem, a my se ozveme. Nebo nás kontaktujte přímo.

 

Zdroj:

https://www.forbes.com/sites/insights-microsoft/2018/01/22/going-digital-your-firstline-workers-will-pave-your-way-to-success/#2188353f2ac4

https://www.forbes.com/sites/insights-microsoft/2018/01/14/want-to-get-ahead-of-your-competitors-empower-your-firstline-workers-now/#26480b444e20

https://www.forbes.com/sites/insights-microsoft/2018/01/25/6-challenges-of-empowering-firstline-workers-and-how-to-overcome-them/#33f914e18c3f

 

Pin It on Pinterest

×